หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ บุคลากรสำนัก เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ บุคลากรสำนัก เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ

SSRU ADMIN
05 มิถุนายน 2561 14:15:00


เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวกันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ นางอนงค์ มะลิวรรณ์ หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยบุคลากร เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย