หน้าหลัก > ข่าว > ประมวลภาพกิจกรรม > โครงการสัมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่๑๘ ระหว่างวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร ๓๑ ชั้น๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
โครงการสัมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่๑๘ ระหว่างวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร ๓๑ ชั้น๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-05-31 21:52:35