หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมการดำเนินงานตามตัวชี้วัด Fast track
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมการดำเนินงานตามตัวชี้วัด Fast track

SSRU ADMIN
07 พฤศจิกายน 2562 13:45:46


วันที่ 28 ตุลาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ . อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และบุคลากร จัดประชุมการดำเนินงานตามตัวชี้วัด Fast track ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ตามเกณฑ์ประเมินเพื่อขับเคลื่อน Webometrics จำนวนข่าวหรือกิจกรรมที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ และนำ Link ข่าวบนเว็บไซต์แชร์ลงบน Social Media (Webometrics) ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ