หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมหารือการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต ของศูนย์การศึกษา จังหวัดนครปฐม
ประชุมหารือการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต ของศูนย์การศึกษา จังหวัดนครปฐม

SSRU ADMIN
2018-05-10 10:04:19

ประชุมหารือการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต ของศูนย์การศึกษา จังหวัดนครปฐม

วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2560) ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายให้ฝ่ายระบบเครือข่ายเข้าร่วมประชุมหารือการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต ของศูนย์การศึกษา จังหวัดนครปฐม ซึ่งมี อาจารย์ธนะสาร พาณิชยากรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ฝ่าบริหารเข้าร่วมประชุมพร้อมกับ บริษัทที่เกี่ยวข้อง