หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์วิทยบริการประชุมติดตามการปฏิบัติงาน ในช่วง Work From Home
ศูนย์วิทยบริการประชุมติดตามการปฏิบัติงาน ในช่วง Work From Home

admin admin2
2020-05-21 09:56:01

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ รองผู้อำนวยศูนย์วิทยบริการ จัดประชุมบุคลากรครั้งที่ 5 ผ่าน Google Hangouts Meet ในการติดตามการปฏิบัติงาน และวางแผนการทำงานของบุคลากรในช่วง Work From Home