หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 8
สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 8

admin admin2
2019-02-11 11:38:00

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  นำโดย นางอนงค์ มะลิวรรณ หัวหน้าสำนักงานฯ  พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 8 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน 

  โดยในการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเป็นเวทีในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อรองรับควาเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และติดตามทิศทางการใช้งานเทคโนโลยีการศึกษาที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม