หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บทบาทของ ARIT ในการพัฒนาห้องสมุดสมาร์ทในยุคประเทศไทย 4.0 (ARIT Role for Smart Library Development in Thailand 4.0)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บทบาทของ ARIT ในการพัฒนาห้องสมุดสมาร์ทในยุคประเทศไทย 4.0 (ARIT Role for Smart Library Development in Thailand 4.0)

admin admin2
2019-02-11 11:23:36

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นางอนงค์ มะลิวรรณ์ หัวหน้าสำนักงานฯและบุคลากร เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance ARIT)  กลุ่มย่อยที่ 2 บทบาทของ ARIT ในการพัฒนาห้องสมุดสมาร์ทในยุคประเทศไทย 4.0 (ARIT Role for Smart Library Development in Thailand 4.0) โดยมี ศาตราจารย์ ดร. วิลาศ วูวงศ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลฝ่ายการศึกษา, อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีสุภา  นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมฟ้าใสหมอกสวย รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์