หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

admin admin2
2019-05-14 16:00:36


วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และกล่าวสดุดี ณ ลานหน้าสำนักงานอธิการบดี