หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและทักษะการเรียนรู้ในกิจกรรม workshop สบู่น้ำมันธรรมชาติ
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและทักษะการเรียนรู้ในกิจกรรม workshop สบู่น้ำมันธรรมชาติ

admin admin2
2019-02-11 11:21:46

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ เลิศอมรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและทักษะการเรียนรู้ในกิจกรรม workshop สบู่น้ำมันธรรมชาติ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณจุไรภรณ์ รัตนจุฑาภรณ์  เป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกทักษะ ในการทำสบู่น้ำมันธรรมชาติ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมได้ด้วย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรและนักศึกษาเป็นอย่างมาก ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ