หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรศูนย์วิทยบริการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้
บุคลากรศูนย์วิทยบริการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้

admin admin2
2019-01-17 15:47:43

บุคลากรศูนย์วิทยบริการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่  ส่งความสุขให้ผู้บริหาร อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ ให้มีแต่ความสุขตลอดในปี 2562 HAPPY NEW YEAR 2019