หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการจัดการความรู้ (KM) กลุ่มย่อย งาน Network และ งาน Website
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการจัดการความรู้ (KM) กลุ่มย่อย งาน Network และ งาน Website

admin admin2
2019-01-16 11:52:50


วันที่ 9 มกราคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต นายอัครเดช สินแต่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ จัดประชุมการจัดการความรู้ (KM) กลุ่มย่อยทั้งกลุ่มงาน Network และกลุ่มงาน Website โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้สกัดองค์ความรู้ เกี่ยวกับปัญหางานที่ปฏิบัติ พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา และชี้แจงแนวทางขั้นตอนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในขั้นตอนต่อไป ณ ห้อง Training Room 1 อาคาร 31 ชั้น 2