หน้าหลัก > ข่าว > > ผศ.ดร.ชุติกาญจน์​ ศรีวิบูลย์​ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้​ เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย​ราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่​ ๑๐/๒๕๖๑​
ผศ.ดร.ชุติกาญจน์​ ศรีวิบูลย์​ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้​ เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย​ราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่​ ๑๐/๒๕๖๑​

SSRU ADMIN
2018-11-01 10:58:48


ผศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ โดยมีท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีวาระพิจารณาที่สำคัญ ดังนี้ 


➡️รายงานความก้าวหน้าการจัดงานครบรอบ๘๐ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม" ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑


➡️การพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดี(แทนตำแหน่งที่ว่าง)


➡️การพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๔ รายและรองศาสตราจารย์ ๑ ราย


▶️วรางคณา คงศีล รายงาน


▶️ชรินทร์ทิพย์ หิรัญนุเคราะห์ ถ่ายภาพ