หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการปรับปรุงและตกแต่งสถานที่การให้บริการ
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการปรับปรุงและตกแต่งสถานที่การให้บริการ

admin admin2
17 ตุลาคม 2561 09:53:54


วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร. กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ เลิศอมรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์วิทยบริการ จัดประชุมการปรับปรุงและตกแต่งสถานที่การให้บริการของศูนย์วิทยบริการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการบริการของห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพต่อผู้ใช้บริการ ณ ห้องประชุมสื่อโสตทัศน์ ชั้น 4 Conference Room 2