หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เทศกาลมหาสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้บริหาร 2561
เทศกาลมหาสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้บริหาร 2561

SSRU ADMIN
10 พฤษภาคม 2561 09:51:16

เทศกาลมหาสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้บริหาร 2561

วันที่ 5 เมษายน 2561ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี ร่วมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเทศกาลมหาสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้บริหาร เริ่มด้วยการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป บริเวณลานหน้าคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นสิริมงคลและ พิธีรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร ซึ่งคงไว้วัฒนธรรมไทยรวมไปถึงเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงาม

ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางอนงค์ มะลิวรรณ์ หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรของสำนักฯ ได้เข้า สรงน้ำพระ รดน้ำขอพร และแสดงความเคารพแก่ผู้บริหาร ซึ่งถือเป็นสิริมงคลให้กับตนเอง สร้างความสุขกายสบายใจ และสร้างความสามัคคีภายในองค์กร รวมไปถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในการร่วมสืบสานวัฒนธรรมของไทยต่อเนื่องทุกปี

#ssru

#library

#arit

www.facebook.com/ssru.library

www.facebook.com/ITCenterSSRU

www.arit.ssru.ac.th

www.library.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th