หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ประชุมการจัดทำฐานข้อมูลกลาง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ประชุมการจัดทำฐานข้อมูลกลาง

SSRU ADMIN
10 พฤษภาคม 2561 09:51:04

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ประชุมการจัดทำฐานข้อมูลกลาง

วันที่ 9 เมษายน 2561 ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรของสำนักฯ เข้าร่วมประชุมการจัดทำฐานข้อมูลกลาง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย คณบดี /ผอ.สถาบัน /ผอ.กอง จากหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ในการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่สามารถรองรับการตรวจประเมินต่างๆ รวมไปถึงลดขั้นตอนของข้อมูลที่ไม่ตรงกันและสามารถเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


#ssru

#library

#arit

www.facebook.com/ssru.library

www.facebook.com/ITCenterSSRU

www.arit.ssru.ac.th

www.library.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th