หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีรดน้ำขอพรผู้ทรงคุณวุฒิและคณะผู้บริหารของสำนักฯ
พิธีรดน้ำขอพรผู้ทรงคุณวุฒิและคณะผู้บริหารของสำนักฯ

SSRU ADMIN
10 พฤษภาคม 2561 09:50:35

พิธีรดน้ำขอพรผู้ทรงคุณวุฒิและคณะผู้บริหารของสำนักฯ

วันที่ 9 เมษายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย "พิธีรดน้ำขอพรผู้ทรงคุณวุฒิและคณะผู้บริหารของสำนักฯ " เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 นำโดยคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ดร. กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักฯ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ อาจารย์ดร. ทวีรัก กลิ่นสุคนธ์ นายเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์

โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของสำนักฯ ได้รดน้ำขอพรและแสดงความเคารพผู้บริหาร เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับบุคลากรในช่วงเทศกาลสงกรานต์รวมไปถึงเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

#ssru

#library

#arit

www.facebook.com/ssru.library

www.facebook.com/ITCenterSSRU

www.arit.ssru.ac.th

www.library.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th