หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การจัดทำสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Book)
การจัดทำสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Book)

SSRU ADMIN
24 พฤษภาคม 2561 10:19:49

การจัดทำสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Book)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับกองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการอบรม “การจัดทำสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Book) โดยใช้โปรแกรม Flip Album” ให้กับบุคลากรสายวิชาการ โดยมี นายณัฐ พลอยอ่อง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนเข้าสู่ SSRU 4.0 โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นที่ อาคาร 31 ชั้น 2 ห้อง Training Room 2-3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


#ssru #library #arit

www.facebook.com/ssru.library

www.facebook.com/ITCenterSSRU

www.arit.ssru.ac.th

www.library.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th