หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ประธานหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ประธานหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์

admin admin2
2019-01-21 10:55:47


วันที่ 18 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ ประธานหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี พ.ศ. 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี