หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมเครือข่าย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุมเครือข่าย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

SSRU ADMIN
10 พฤษภาคม 2561 09:53:28

ประชุมเครือข่าย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ทาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่าย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการแลเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี