หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการสอบ IC3 Digital Literacy Certification
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการสอบ IC3 Digital Literacy Certification

admin admin2
2019-03-20 14:55:27


วันที่ 19 มีนาคม 2562 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ได้กล่าวเปิด การจัดการสอบ IC3 Digital Literacy Certification ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดย IC3 Digital Literacy Certification เป็นประกาศนียบัตรรับรองความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประกอบด้วย ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ด้านโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป และด้านเครือข่ายกับอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจำเป็นและเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ซึ่งประกาศนียบัตร IC3 ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นประกาศนียบัตรพื้นฐานสู่การสอบใบประกาศนียบัตรเฉพาะด้านในระดับสูงต่อไป โดยจัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training Room 2-3