หน้าหลัก > ข่าว > > รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เป็นประธานในการต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์ ในการประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักสูตรการผลิตครูเป็นเลิศ
รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เป็นประธานในการต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์ ในการประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักสูตรการผลิตครูเป็นเลิศ

SSRU ADMIN
2018-11-20 09:55:21


๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์ ในการประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักสูตรการผลิตครูเป็นเลิศ ๔ ปี ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ พฤศจิการยน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุพรรณิกา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


|โชฐิรส พลไชยมาตย์ รายงาน/ถ่ายภาพ