หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมการรู้เท่าทันเทคโนโลยีด้วยสติ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมการรู้เท่าทันเทคโนโลยีด้วยสติ

admin admin2
2019-02-25 11:17:18


 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมการรู้เท่าทันเทคโนโลยีด้วยสติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ ร่วมด้วยบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียริตจากคุณธวัชชัย สมัยพันธ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย  ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยด้านการสื่อสาร ณ ห้องประชุมสื่อโสตฯ ชั้น 4 ศูนย์วิทยบริการ