หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมการใช้ฐานข้อมูลเครือข่าย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมการใช้ฐานข้อมูลเครือข่าย

admin admin2
2019-02-25 11:15:30


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมการใช้ฐานข้อมูลเครือข่าย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมด้วย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีคุณอัครเดช สินแต่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยาการในการอบรม โดยทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รวบรวมข้อมูล เครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายชุมชน เครือข่ายผู้ประกอบการ เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ เครือข่ายต่างประเทศ และอธิบายการเข้าใช้งาน ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ Training Room 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ