หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38" (38th WUNCA)
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38" (38th WUNCA)

admin admin2
2019-01-24 13:51:06

วันที่ 23 มกราคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมด้วย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ นางอนงค์ มะลิวรรณ์ หัวหน้าสำนักงานฯ และบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38" (38th WUNCA) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากมหาวิทยาลัย/สถาบัน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาเอกชน และหน่วยงานด้านการศึกษาวิจัยอื่นๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยงาน WUNCA ครั้งที่ 38 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต