หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”

admin admin2
2019-01-24 14:58:16


วันที่ 24 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเชิญจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายประกอบด้วย คณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม จากสถาบันการศึกษาต่างๆ  ณ ห้อง ปช.7 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต