หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดตัว SSRU Application
เปิดตัว SSRU Application

SSRU ADMIN
27 พฤศจิกายน 2560 13:49:35

พร้อมให้บริการข้อมูลข่าวสารแวดวงวิชาการ อัดแน่นเต็มแอพ
- แหล่งข้อมูลทางวิชาการของชาวสวนสุนันทา (Academic Search)
- ข้อมูลข่าวสารรอบรั้วสวนสุนันทา
- ข้อมูลหลักสูตรและการเข้าศึกษาต่อ
- บริการต่างๆ สำหรับนักศึกษา
- แหล่งสื่อสังคมออนไลน์ของชาวสวนสุนันทา
- ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE)
- ระบบ e-Office สำหรับบุคลากร
- SSRU Line Sticker (Coming Soon)


ดาวน์โหลดกันได้ที่ ????????
android https://goo.gl/FmZutF
iOS https://goo.gl/sV8Zph