หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและทักษะการเรียนรู้ “กิจกรรมบลูเบอร์รี่ชีสพาย”
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและทักษะการเรียนรู้ “กิจกรรมบลูเบอร์รี่ชีสพาย”

admin admin2
29 มกราคม 2562 15:49:46


วันที่ 24 มกราคม 2562 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ เลิศอมรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและทักษะการเรียนรู้ “กิจกรรมบลูเบอร์รี่ชีสพาย” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้ ทักษะ ในการทำบลูเบอร์รี่ชีสพลายที่ถูกต้อง และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมได้ด้วย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรและนักศึกษาเป็นอย่างมาก ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดี