หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การลงข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์”
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การลงข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์”

admin admin2
2019-01-29 13:53:37

วันที่ 29 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การลงข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์”  ในโครงการอบรมบริการวิชาการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข่าวและแปลข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ”  โดยมี นายอัครเดช สินแต่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากรร่วมบรรยายและให้ความรู้ ในเรื่องการเข้าใช้งาน Facebook  Fan Page , การลงข่าวภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หน้าเว็บไซต์หน่วยงาน , การลงข่าวผ่าน  Twitter ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ Training Room 2-3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ