หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการประกวดน้ำพริกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
โครงการประกวดน้ำพริกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

admin admin2
2019-05-02 10:49:06


วันที่ 26 เมษายน 2562 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการประกวดน้ำพริกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ เพื่อสืบทอดการทำน้ำพริกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา โดยนำตำรับของพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ให้ความสนใจในกิจกรรมครั้งนี้และเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก โครงการประกวดน้ำพริกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทีมที่ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมอร่อยจริง (กองกลาง) รับเงินรางวัล 8,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมหมูฟ่าง (กองคลัง) รับเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมเรือนสดับสนธิ์ (ศิษย์เก่าคหกรรมศาสตร์) รับเงินรางวัล 3,000บาท และ รางวัลชมเชย จำนวน 4 ทีม ได้แก่ 1.ทีมThree Girls คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.ทีม Young Food Stylist โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 3.ทีมแหล่งการเรียนรู้วิทยาลัยการภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4.ทีมสามหน่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับเงินรางวัล ทีมละ 1,000 บาท ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ