หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรม “ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2019
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรม “ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2019

admin admin2
2019-02-11 11:39:18


วันที่ 30 มกราคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม “ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2019” โดยมี นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ร่วมกล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  คุณศักดิ์สิทธิ์ นุชจิระสุวรรณ บริษัท ฟอร์ตพอยท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "How to Protect Cyber Crime with Education" พร้อมทีมงาน ในการสาธิตและทดสอบการป้องกันภัยคุกคามในภาคปฏิบัติ  โดยการอบรมในครั้งนี้ ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้รับทราบความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยี รวมไปถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แสดงความสามารถในทางสร้างสรรค์เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยี และเรียนรู้ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ โดยนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาหรือประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training Room1  อาคาร 31 ชั้น 2