หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Library 4.0 กิจกรรม "ชวนคู่หูมาเป็นกูรูห้องสมุด"
Library 4.0 กิจกรรม "ชวนคู่หูมาเป็นกูรูห้องสมุด"

SSRU ADMIN
10 พฤษภาคม 2561 09:51:42

Library 4.0 กิจกรรม "ชวนคู่หูมาเป็นกูรูห้องสมุด"

วันที่ 28 มีนาคม 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร. กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ได้จัดโครงการ Library 4.0 กิจกรรม "ชวนคู่หูมาเป็นกูรูห้องสมุด" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 89 ทีม

โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ทำการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศของห้องสมุดรวมทั้งระเบียบวิธีการเข้าใช้ห้องสมุดจากคอมพิวเตอร์สืบค้น (OPAC) และ ผ่านแอปพลิเคชันของศูนย์วิทยบริการ โดยนักศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขัน ได้แก่ ทีม Blessing นายอดิสรณ์ จันทรพิทักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวสุวิมล พลรบ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 6,000 บาทประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่มา : นายธนชาติ นาที / นางสาวอรทัย ลีใส : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้นำเสนอข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา