หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

admin admin2
2019-01-17 15:47:12


บุคลากรศูนย์วิทยบริการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่  ส่งความสุขให้ผู้บริหาร อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีแต่ความสุขตลอดในปี 2562 HAPPY NEW YEAR 2019