หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1)
บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1)

admin admin2
2019-01-17 15:51:23

วันที่ 8 มกราคม 2562 บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1) เพื่อรับฟังนโยบายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์