หน้าหลัก > ข่าว > > Unirank 2019 จัดอันดับ! มหิดลที่1ประเทศไทย สวนสุนันทา-มทร.ธัญบุรี-ม.กรุงเทพ..ครองแชมป์กลุ่ม
Unirank 2019 จัดอันดับ! มหิดลที่1ประเทศไทย สวนสุนันทา-มทร.ธัญบุรี-ม.กรุงเทพ..ครองแชมป์กลุ่ม

SSRU ADMIN
2019-02-12 11:30:01


Unirank 2019 จัดอันดับ! มหิดลที่1ประเทศไทย

สวนสุนันทา-มทร.ธัญบุรี-ม.กรุงเทพ..ครองแชมป์กลุ่ม


เว็บไซต์จัดอันดับสถาบันการศึกษา 4Icu หรือ "Unirank" ประกาศการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ปี 2019 "Unirank" Top Universities in Thailand 2019 Thai University Ranking


ผลปรากฏว่า อันดับปี 2019 ช่วงแรกมีการสำรวจ 124 สถาบันในประเทศไทย ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ครองที่ 1 ของประเทศไทย อันดับ 2 จุฬาฯ และเกษตรศาสตร์ ตามมาเป็นอันดับ 3 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ที่ 4 ส่วนที่ 5 เป็นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏ "สวนสุนันทา" ผงาดขึ้นครองอันดับ 1อีกครั้ง ด้าน "มทร.ธัญบุรี" และ "มหาวิทยาลัยกรุงเทพ" ขึ้นครองที่ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยเอกชนได้เช่นกัน


อันดับประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล ครองที่ 1 ของประเทศไทย อันดับ 2 จุฬาฯ และเกษตรศาสตร์ ตามมาเป็นอันดับ 3 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ที่ 4 ส่วนที่ 5 เป็นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่ 7 มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร และที่ 10 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


มหาวิทยาลัยราชภัฏ...

"สวนสุนันทา" ผงาดขึ้นครองอันดับ 1 อยู่ในอันดับที่ 18 ของประเทศโดยมี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นที่ 2 อยู่อันดับ 24 ของประเทศ และ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 3 อยู่อันดับ 33 ของประเทศ

ที่ 4 เป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 6

ที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ที่ 8 เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


มหาวิทยาลัยเอกชน 

"มหาวิทยาลัยกรุงเทพ" ครองที่ 1 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่ 2 

มหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ 3

ที่ 4 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ที่ 5 เป็นของมหาวิทยาลัยสยาม

ที่ 6 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ที่ 7 มหาวิทยาลัยพายัพ 

ที่ 8 มหาวิทยาลัยรังสิต 

ที่ 9 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือ มทร.ธัญบุรี คว้าอันดับ 17ของประเทศ และเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มราชมงคล โดยอันดับของสถาบันอื่น ๆ มีดังนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 32

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 43

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ 44

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 53

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ 54

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ 62

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 70

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อยู่ที่ 72