หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > HAPPY NEW YEAR 2018
HAPPY NEW YEAR 2018

SSRU ADMIN
10 พฤษภาคม 2561 09:54:35

HAPPY NEW YEAR 2018

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักฯ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงาน และตัวแทนของหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดคุ้มครองให้ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัย จงประสบแต่สรรพสิ่งมิ่งมงคลสัมฤทธิผลดังปรารถนาทุกประการและมีแต่ความสุขตลอดในปี 2561 ทุกท่าน

HAPPY NEW YEAR 2018