หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับ ผอ.
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับ ผอ.

SSRU ADMIN
10 พฤษภาคม 2561 09:54:22

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับ ผอ.


วันที่ 27 ธันวาคม 2560 บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และ นางอนงค์ มะลิวรรณ์ หัวหน้าสำนักงานฯ

เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริหารของสำนักฯ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร