หน้าหลัก > ข่าว > > ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเรื่อง "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเรื่อง "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

SSRU ADMIN
2018-10-31 10:16:46

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเรื่อง "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒"