หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย เข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1(The 1st FAR SSRU Undergrad Conference)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย เข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1(The 1st FAR SSRU Undergrad Conference)

SSRU ADMIN
15 พฤษภาคม 2561 12:07:25

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1(The 1st FAR SSRU Undergrad Conference) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมรับชมการบรรเลงกีต้าร์คลาสสิคและการแสดงของนักศึกษา ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา