หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563

SSRU ADMIN
07 พฤศจิกายน 2562 13:44:38

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต นายอัครเดช สินแต่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ และบุคลากร จัดการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดแจ้งให้ทราบ เรื่องงบประมาณครุภัณฑ์ของศูนย์และแผนการดำเนินการอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร ประกอบด้วย ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ,ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (ERP) ,ระบบค้นหาคลังข้อมูลทางวิชาการ Academic Search ,ระบบกิจกรรม Track & Report Attendance at Campus Even,ระบบเครือข่ายเสมือน สำหรับค้นข้อมูลทางวิชาการ Virtual Private Network: VPN ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ