หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษา ในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีและ soc
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษา ในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีและ soc

SSRU ADMIN
28 พฤษภาคม 2561 10:21:16

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษา ในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีและ social media ในการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย” ให้กับกลุ่มผู้นำนักศึกษาจากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัย
โดยการบรรยายในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในบทบาทของการใช้เทคโนโลยี และการใช้สื่อ social media เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง รวมไปถึงการจัดกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จ.นครนายก#ssru #library #arit
www.facebook.com/ssru.library
www.facebook.com/ITCenterSSRU
www.arit.ssru.ac.th
www.library.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th