หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ได้จัดการสอบวัดความรู้เพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พร้อมตอบรับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ได้มอบหมายในการดูแลและจัดการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ได้จัดการสอบวัดความรู้เพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พร้อมตอบรับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ได้มอบหมายในการดูแลและจัดการสอบ

SSRU ADMIN
16 พฤษภาคม 2561 11:21:21


วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรของสำนักฯ ได้จัดการสอบวัดความรู้เพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พร้อมตอบรับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ได้มอบหมายในการดูแลและจัดการสอบ ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย ณ ห้อง Training Room 2-3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

#ssru #library #arit
www.facebook.com/ssru.library
www.facebook.com/ITCenterSSRU
www.arit.ssru.ac.th
www.library.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th