หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

SSRU ADMIN
02 พฤษภาคม 2562 10:41:58

วันที่ 24 เมษายน 2562 ทางมหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีรดน้ำขอพร นายกร ทัพพะรังสี นายกสภาและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักฯ ได้เข้ารดน้ำขอพรและแสดงความเคารพแก่ผู้บริหารอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 31 ชั้น 5