หน้าหลัก > ข่าว > > กำหนดการพิธีเปิดงานครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา
กำหนดการพิธีเปิดงานครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา

SSRU ADMIN
2018-11-05 13:50:20

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


09.00-10.00น.

- ประธานในพิธี : นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาถึงหอประชุมสุนันทานุสรณ์

- คณะนักร้องประสานเสียงสวนสุนันทาจํานวน 80 คน ขับร้องเพลง “80 ปี สวนสุนันทา

- นายกสภามหาวิทยาลัย นายกร ทัพพะรังสี กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน

- ประธานในพิธี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวเปิดงาน

- ประธานในพิธีและนายกสภามหาวิทยาลัย กดปุ่มสัญญาณเปิดงาน


10.00-10.15น.

- การแสดงนาฏศิลป์ชุด “ซัดชาตรีอวยพร”


10.15-11.00น.

- ปาฐกถาพิเศษ โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เรื่อง “แก้วิกฤต พลิกโอกาส การศึกษาไทย” นายกสภามหาวิทยาลัยมอบของที่ระลึกแก่นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์


11.00-11.45น.

- ปาฐกถาโดย Prof. Dr.Gui Lohman จาก Griffith University เรื่อง “Future of Global Higher Education”


11.45-12.00น.

นายกสภามหาวิทยาลัยมอบของที่ระลึกและถ่ายรูปร่วมกัน