หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจาก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจาก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

SSRU ADMIN
31 สิงหาคม 2561 15:56:27


วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจาก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล นำโดย นายแพทย์จักราวุธ มณีฤทธิ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ได้เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารการจัดการสารสนเทศของสำนักฯ    และระบบงานทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ