หน้าหลัก > ข่าว > สื่อโสตทัศน์/วารสารใหม่ > เฟินชายผ้าสีดา Platycerium
เฟินชายผ้าสีดา Platycerium

admin admin2
02 เมษายน 2567 11:55:21

(2567, มกราคม), เฟินชายผ้าสีดา Platycerium : บ้านและสวน : 116


          เฟินชายผ้าสีดา หรือ เฟินชายผ้า เป็นชื่อเรียกเป็นสกุล พลาซีเรียม (Platycerium) ในวงศ์ Polypodiaceae หนึ่งในเป็นหลายสกุล ที่มีความใหญ่โตสวยงาม ถือเป็นสัญลักษณ์ของป่าฝนเขตร้อนของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยซึ่งได้ชื่อว่ามีเฟินชายผ้าที่มีขนาดใหญ่ รูปทรงงดงามไม่เป็นรองเงินสกุลเดียวกัน  จากแหล่งอื่น ไม่ว่าจะเป็นแอฟริกา ออสเตรเลีย หรือแม้แต่ฟิลิปปินส์

          ในบ้านเราใช้เฟินชายผ้าสีดาเป็นไม้ประดับมาอย่างยาวนานและแพร่หลาย ปัจจุบันมีลูกผสมใหม่ๆ และ มีการนําเข้าชนิดจากต่างประเทศ เพื่อปลูกเลี้ยงและเป็นพ่อแม่พันธุ์ในการสร้างลูกผสม ทําให้เป็นชายผ้าสีดา  ไม่หายไปตามกาลเวลา หลายชนิดปลูกเลี้ยงง่าย บางชนิดปลูกเลี้ยงยากในประเทศไทย แต่เมื่อสร้างลูกผสมแล้ว ปลูกเลี้ยงง่ายขึ้น ในธรรมชาติพบขึ้นตามไม้ยืนต้นหรือแม้แต่หลังคาดิ่งปลูกสร้างเป็นในสกุลนี้มักพักตัวในฤดูแล้ง สังเกตได้จากการเหี่ยวแห้งของใบชายหรือใบกาบ บางครั้งในธรรมชาติอาจดูเหมือนสายแล้ว แต่เมื่อได้รับความชื้นในฤดูฝน ต้นที่รอดพ้นจากฤดูแล้งจะผลิใบใหม่อย่างรวดเร็ว

          เฟินชายผ้าสีดาทุกชนิดต้องการแสงแดดในระดับปานกลางถึงมาก บางชนิดที่เจริญเติบโตเต็มที่และมีสภาพสมบูรณ์สามารถงอกงามกลางแจ้งได้ดี จึงนิยมใช้ตกแต่งสวนโดยปลูกไว้ตามต้นไม้ใหญ่ หรือปลูกเลี้ยงด้วยการแขวนไว้ตามกิ่งไม้หรือวางใต้ร่มไม้ ที่ไม่หนาทึบจนเกินไป เฟินชายผ้าสีดาส่วนมากทนความแห้งแล้งได้ดี จึงไม่จําเป็นต้องรดน้ำทุกวัน ทั้งนี้การปลูกเลี้ยงที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับชนิดและ พันธุ์ปลูกด้วย

           เกร็ดน่ารู้ ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก 2 คํา คือ คําว่า platys แปลว่า กว้างหรือแบน และ loves แปลว่า เขาสัตว์ สื่อถึงลักษณะของใบสร้างอับสปอร์ ที่คล้ายกับเขาสัตว์ จึงมีชื่อสามัญว่า Straghom Fem หรือ Eldon Fem