หน้าหลัก > ข่าว > สื่อโสตทัศน์/วารสารใหม่ > ชมดอกไม้ไหว้พระธาตุ
ชมดอกไม้ไหว้พระธาตุ

admin admin2
16 กันยายน 2566 14:12:49

Wanderlust. (2566, สิงหา), ชมดอกไม้ไหว้พระธาตุ : Advanced Business Magazine No.392 : 34-35

        สวนแม่ฟ้าหลวง หรือสวนดอยตุง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจังหวัดเชียงราย ที่นี่มีดอกไม้ สวย ๆ หลากหลายชนิด ส่วนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีดอกไม้ พันธุ์ไม้หลายแปลง หมุนเวียนเปลี่ยนไปออกดอกสวยงามไปช่วงไหนก็จะพบสวนสวย ๆ ตลอดทั้งปี สวนแม่ฟ้าหลวงตั้งอยู่หน้าพระตําหนัก ดอยตุง มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ เดินขึ้นดอยไปอีกไม่ไกลก็จะพบกับสวนสวยอีกแห่งหนึ่งหน้าพระตําหนัก นอกจากมีดอกไม้สวย ๆ มาให้ ชื่นใจกันแล้วสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้คือพระธาตุดอยตุง พระธาตุเจดีย์แห่งนี้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ที่นี่สร้างมา 2 พันกว่าปีแล้ว และได้รับการบูรณะมาหลายยุคหลายสมัย


        ระยะทางที่จะขึ้นไปกราบพระบรมสารีริกธาตุประมาณ 17 กิโล ถึงแม้ทางขึ้นไปบนยอดดอย จะสะดวกสบายแต่ก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง ไปถึงบนยอดดอยแล้วได้กราบพระทําบุญระลึกถึงพระพุทธองค์ นับว่าเป็นบุญของชีวิต