หน้าหลัก > ข่าว > สื่อโสตทัศน์/วารสารใหม่ > 4 HEALTHY BUSINESS ได้ดีเพราะมี covid – 19
4 HEALTHY BUSINESS ได้ดีเพราะมี covid – 19

admin admin2
2020-11-18 09:40:46

สุกัญญา ต๊ะพันธ์. (2563, กันยายน). 4 HEALTHY BUSINESS ได้ดีเพราะมี covid – 19.                           Business+. (379). 70-73
            ทุกวิกฤตมีโอกาสใครมองเห็นโอกาสคือผู้รอดชีวิตจากโควิด -19 นอกจากจะเป็นผู้ทำลายล้างแล้วยังสามารถเป็นผู้สร้างทำให้เกิดกระบวนการนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาเพื่อพยุงชีวิตจนทำให้หลายองค์กรสามารถกลับมายืนหยัดเหนือโควิด -19