หน้าหลัก > ข่าว > ประมวลภาพกิจกรรม > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับกองบริการนักศึกษาได้จัดโครงการอบรม "การจัดทำสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) โดยใช้โปรแกรม Flip Album"
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับกองบริการนักศึกษาได้จัดโครงการอบรม "การจัดทำสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) โดยใช้โปรแกรม Flip Album"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-05-31 22:54:04