หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดงานโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดงานโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล

SSRU ADMIN
14 มิถุนายน 2561 17:18:33


วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร. กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักฯ ได้ร่วมเปิดงาน โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานโดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล และให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2561

Download ภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่นี่


Download ภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่นี่