หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ร่วมพิธีเปิดโครงการเปิดโลกการอ่าน Human Library
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ร่วมพิธีเปิดโครงการเปิดโลกการอ่าน Human Library

SSRU ADMIN
21 กันยายน 2561 14:47:03


ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ร่วมพิธีเปิดโครงการเปิดโลกการอ่าน Human Library และร่วมเปิดเล่มหนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา ฉบับปฐมฤกษ์ ในวันที่ 24 กันยายน 2561 ลงทะเบียนเวลา 8.00 น. พิธีเปิดเวลา 8.45 น. และเปิดเล่มหนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา ฉบับปฐมฤกษ์ เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา